Menighedsrådet

I Virum Kirke er der 13 medlemmer i menighedsrådet, hvoraf de tre præster er fødte medlemmer. Hvis du ønsker at komme i kontakt med menighedsrådet kan du skrive til MR@virumkirke.dk

Menighedsrådet 2016-2020:

Formand Uni Isenstein 

Næstformand Søren Ødum 

Kasserer Aase Steffensen
 

Kontaktperson Jørn Moos

     


Øvrige medlemmer

 Allan B. Larsen

 Eva Sandberg Arentoft

Henriette Oest Lensbøl

   Solveig Rødsgaard

      Steen Joensen   

  Lis Lauritsen

Kirkeværge (ekstern): Kim Bruun Petersen