Menighedsrådets opgaver og udvalg

Opgaver i et menighedsråd

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet. De vigtigste opgaver er at:
• Administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
• Forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
• Medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
• Ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, kirketjenere, gravere, organister, sangere m.v.
• Deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Udvalg og poster i Virum Kirkes menighedsråd

Valgbestyrelse: Jørn Moos & Allan B. Larsen
Kirkeudvalg: Henriette Oest Lensbøl, Elisabeth Siemen, Jørn Moos & Lis Lauritsen
Kommunikationsudvalg: Uni Isenstein Nielsen, Elisabeth Siemen & Solveig Rødsgaard
Økonomiudvalg: Søren Ødum Nielsen, Aase Steffensen & Allan B. Larsen
Aktivitetsudvalg: Kristian Tvilling, Steen Joensen, Inge Nelson, Lis Lauritsen & Marlene Kejser
Inspirationsudvalg: Solveig Rødsgaard, Steen Joensen & Inge Nelson
Skoletjenesten: Elisabeth Siemen & Jørn Moos (Inge Nelson & Eva Arendtoft , suppleanter)
Underskriftsberettiget: Uni Isenstein Nielsen & Søren Ødum Nielsen
Bygningskyndig: Bygningskonstruktør Thomas Steen Kirchhecker, Fogh & Følner Arkitekter, Kulsviervej 150, 2800 Kgs. Lyngby

Se hvem der lige nu sidder i Virum Kirkes menighedsråd HER.