G-6DVV6QG11D Menighedsrådets opgaver og udvalg | Virum Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets opgaver og udvalg

Opgaver i et menighedsråd

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet. De vigtigste opgaver er at:
• Administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
• Forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
• Medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
• Ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, kirketjenere, gravere, organister, sangere m.v.
• Deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Poster og udvalg i Virum Kirkes menighedsråd

Formand: Uni Isenstein Nielsen

Næstformand: Søren Ødum Nielsen

Kasserer: Karsten Jens Andersen

Kirkeværge: Kim Bruun Petersen

Kontaktperson: Jesper Hauton

Daglig leder: Kristian Tvilling

Formand for kirkeudvalget: Henriette Oest Lensbøl

Valgbestyrelse: Søren Ødum Nielsen (formand), Henriette Oest Lensbøl & Marianne Henriksen
Kirkeudvalg: Henriette Oest Lensbøl (formand), Birgitte Lykke Lentz-Nielsen & Elisabeth Siemen, 
Økonomiudvalg: Karsten Jens Andersen, Uni Isenstein Nielsen, Søren Ødum Nielsen, Lisbeth Vestergaard Grove  & Allan B. Larsen
Aktivitetsudvalg for børn og unge: Birgitte Lykke Lentz-Nielsen, Marianne Henriksen, Kristian Tvilling  & Marlene Kejser
Aktivitetsudvalg for voksne: Lisbeth Vestergaard Grove, Eva Sandberg Arentoft, Inge Nelson & Karsten Jens Andersen
Det grønne udvalg: Martin Vendel Nielsen, Kim Bruun Petersen, Christian Hattesen Petersen
Skoletjenesten: Inge Nelson & Eva Arendtoft (Elisabeth Siemen & Martin Vendel Nielsen, suppleanter)
Underskriftsberettiget: Uni Isenstein Nielsen & Søren Ødum Nielsen
Bygningskyndig: Bygningskonstruktør Thomas Steen Kirchhecker, Fogh & Følner Arkitekter, Kulsviervej 150, 2800 Kgs. Lyngby

Se hvem der lige nu sidder i Virum Kirkes menighedsråd HER.