G-6DVV6QG11D Stil op til menighedsrådet | Virum Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stil op til menighedsrådet

Valg til menighedsrådet

Det nuværende menighedsråd blev i 2020 valgt for en to-årig periode. Det betyder, at vi igen i 2022 har valg til menighedsrådet. Der skal vælges 13 personer som sammen med kirkens tre præster udgør menighedsrådet for den kommende to år. Derudover vælges suppleanter til menighedsrådet.

I Virum Kirke har vi et ønske om, at menighedsrådet skal afspejle sognet, så vi har brug for medlemmer i alle aldre og med forskellige kompetencer og interesser. Som menighedsrådsmedlem har du afgørende indflydelse på kirkens aktiviteter. Samtidig beskæftiger menighedsrådet sig med kirkens bygninger, personale og økonomi, så der er rig mulighed for at beskæftige sig med det, som interesserer den enkelte.

På mødet vil der være en orientering om menighedsrådets opgaver, kompetencer og arbejdet de sidste to år.

Valgforsamling (valg til menighedsrådet)
Valgforsamling afholdes tirsdag den 20. september 2022 kl. 19:00.
På valgforsamlingen opstilles og vælges kandidaterne og suppleanter til menighedsrådet.

Hvis du er medlem af folkekirken, har bopæl i sognet eller har løst sognebånd, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret eller haft fast bopæl i riget i det seneste år kan du stille op som kandidat og du har ret til at stemme ved valget. Der er enkelte undtagelser til stemmeretten.

Hvis du ønsker at stille op til valget, men ikke har mulighed for at være tilstede ved valgforsamlingen, er dette muligt ved at underskrive en fuldmagt på forhånd. Kontakt menighedsrådets formand for nærmere information. Det er ikke muligt at brevstemme til valget. Man kan kun udøve sin stemmeret ved at møde personligt op på valgforsamlingen.

Kandidaterne får på mødet mulighed for at præsentere sig overfor de fremmødte. Herefter gennemføres afstemningen.

Resultatet af valget vil blive bekendtgjort for de tilstedeværende umiddelbart efter optælling af stemmerne.

Skulle det ikke lykkes at fylde samtlige 13 pladser i menighedsrådet, skal der indkaldes til en ekstraordinær valgforsamling den 11. oktober. Ydermere er der mulighed for indlevering af en kandidatliste efter valgforsamlingen senest den 18. oktober. Skulle det ske, skal der afholdes afstemningsvalg den 22. november. 

Det nye menighedsråd tiltræder den første søndag i advent, dvs den 27. november.

Kom godt fra start
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Uni Isenstein på tlf. 20 83 28 30 og e-mail uni@unis.dk eller sognepræst Kristian Tvilling på tlf. 24 61 18 51 og e-mail kt@km.dk.

Valg til menighedsråd tirsdag den 20. september 2020 kl. 19.00