G-6DVV6QG11D Ekstraordinært menighedsrådsmøde | Virum Kirke