Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Menighedsrådsvalg

SEP
15

Menighedsrådsvalg


Dato Tirsdag d. 15. september 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Sted Kirkebakken 10, 2830 Virum
Menighedsrådsvalg

Til valgforsamlingen afholdes selve valget til menighedsrådet og her både opstilles kandidater og vælges de nye medlemmer. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og efterfølgende gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.


I Virum Kirke har vi et ønske om, at menighedsrådet skal afspejle sognet, så vi har brug for nye medlemmer i alle aldre og med forskellige kompetencer og interesser. Som menighedsrådsmedlem har du indflydelse på kirkens aktiviteter, og samtidig beskæftiger rådet sig med kirkens bygninger, personale og økonomi, så der er rig mulighed for at beskæftige sig med det, som interesserer den enkelte.

I Virum Kirke bliver valgperioden denne gang på to år frem for de normale fire år, da det for nogen kan være vanskeligt at binde sig for en så lang periode. Menighedsrådet består af 13 valgte medlemmer samt kirkens tre præster.

Du kan stille op som kandidat og har stemmeret, hvis du:

  • er fyldt 18 år
  • er medlem af folkekirken
  • har bopæl i sognet eller har løst sognebånd
  • har dansk indfødsret eller haft fast bopæl i Danmark i det seneste år

Hvis du ønsker at stille op til valget, men ikke har mulighed for at være til stede ved valgforsamlingen, må du kontakte formanden i god tid, så de relevante papirer kan udfyldes. Det er ikke muligt at brevstemme til valget. Man kan kun udøve sin stemmeret ved at møde personligt op på valgforsamlingen.

Sådan foregår valgforsamlingen
Vi begynder aftenen kl. 19.00, og først får kandidaterne mulighed for at præsentere sig over for de fremmødte, dernæst er der debat og efterfølgende er der skriftlig afstemning om de opstillede kandidater samt suppleanter. Resultatet af valget bliver bekendtgjort for de tilstedeværende umiddelbart efter optælling af stemmerne. Skulle det ikke lykkes at fylde samtlige 13 pladser i menighedsrådet, skal der indkaldes til en ekstraordinær valgforsamling d. 6. oktober. Ydermere er der mulighed for indlevering af en kandidatliste efter valgforsamlingen senest d. 13. oktober. Skulle det ske, skal der afholdes afstemningsvalg d. 17. november. 

Det nye menighedsråd tiltræder den første søndag i advent, som i år er d. 29. november.

Kom godt fra start
Du kan læse mere om arbejdet i menighedsrådet på www.godtfrastart.dk. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Uni Isenstein på tlf. 20 83 28 30 og e-mail uni@unis.dk eller sognepræst Kristian Tvilling på tlf. 24 61 18 51 og e-mail kt@km.dk.