https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-6DVV6QG11D Menighedsrådsvalg | Virum Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Menighedsrådsvalg

SEP
20

Menighedsrådsvalg


Dato Tirsdag d. 20. september 2022, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Sted Virum Kirke, Kirkebakken 10, 2830 Virum
Menighedsrådsvalg

Valg til menighedsrådet tirsdag d. 20. september 2022 kl. 19.00
Det nuværende menighedsråd blev i 2020 valgt for en to-årig periode. Det betyder, at vi igen i år har valg til menighedsrådet. Der skal vælges 13 personer som sammen med kirkens tre præster udgør menighedsrådet for den kommende to år. Derudover vælges suppleanter til menighedsrådet.

I Virum Kirke har vi et ønske om, at menighedsrådet skal afspejle sognet, så vi har brug for medlemmer i alle aldre og med forskellige kompetencer og interesser. Som menighedsrådsmedlem har du afgørende indflydelse på kirkens aktiviteter. Samtidig beskæftiger menighedsrådet sig med kirkens bygninger, personale og økonomi, så der er rig mulighed for at beskæftige sig med det, som interesserer den enkelte.

Valgforsamling (valg til menighedsrådet)
Valgforsamling afholdes tirsdag d. 20. september kl. 19.00. På valgforsamlingen opstilles og vælges kandidaterne og suppleanter til menighedsrådet.

Hvis du er medlem af folkekirken, har bopæl i sognet eller har løst sognebånd, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret eller haft fast bopæl i riget i det seneste år kan du stille op som kandidat, og du har ret til at stemme ved valget. Der er enkelte undtagelser til stemmeretten.

Hvis du ønsker at stille op til valget, men ikke har mulighed for at være tilstede ved valgforsamlingen, er dette muligt ved at underskrive en fuldmagt på forhånd. Kontakt menighedsrådets formand for nærmere information. Det er ikke muligt at brevstemme til valget. Man kan kun udøve sin stemmeret ved at møde personligt op på valgforsamlingen.

Kandidaterne får på mødet mulighed for at præsentere sig over for de fremmødte. Herefter gennemføres afstemningen. Resultatet af valget vil blive bekendtgjort for de tilstedeværende umiddelbart efter optælling af stemmerne.

Skulle det ikke lykkes at fylde samtlige 13 pladser i menighedsrådet, skal der indkaldes til en ekstraordinær valgforsamling d. 11. oktober. Ydermere er der mulighed for indlevering af en kandidatliste efter valgforsamlingen senest den 18. oktober. Skulle det ske, skal der afholdes afstemningsvalg d. 22. november. 

Det nye menighedsråd tiltræder den første søndag i advent, dvs. d. 27. november.

Kom godt fra start
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Uni Isenstein på tlf. 20 83 28 30 og e-mail uni@unis.dk eller sognepræst Kristian Tvilling på tlf. 24 61 18 51 og e-mail kt@km.dk.