Hvis jeg bliver biskop

Hvis jeg bliver biskop


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet torsdag d. 27. august 2020, kl. 12:33
Hvis jeg bliver biskop

Hvis jeg bliver biskop

Det bliver et efterår i valgenes tegn. Ikke alene skal der vælges nye menighedsråd i alle landets folkekirker, men her i Helsingør Stift skal der også vælges en ny biskop. Vi havde i Virum Kirke inviteret de fire bispe-kandidater til en aften, hvor det handlede om, hvem de er, og hvilke visioner de har, hvis de bliver valgt som biskop.

Af kirke- og kommunikationsmedarbejder Marlene Kejser

Det er ikke så ofte, at der er bispevalg, og faktisk har den nuværende biskop Lise-Lotte Rebel haft embedet de sidste 25 år. Det er altså et vigtigt valg, for man slipper ikke lige sådan af med en valgt biskop igen – de bliver som regel hængende, til de bliver pensioneret som 70-årige.

Det er præsterne og menighedsrådene i hele Helsingør Stift, som stemmer om, hvem der bliver den ny biskop. Derfor havde vi i Virum Kirke inviteret til en aften, hvor man kunne møde de fire personer, som har meldt deres bispe-kandidatur. Og faktisk var denne aften første gang alle fire kandidater var samlet på én gang, så det var på mange måder en spændende aften.

Hvem er kandidaterne?

De fire kandidater var linet op i koret foran alteret til præsentation og debat, og de øvrige deltagere sad med behørig afstand i kirkesalen. Virum Kirkes menighedsrådsformand Uni Isenstein Nielsen var vært ved mødet og forsøgte at holde tidsplanen i en sal, hvor deltagerne havde meget på hjerte.

De fire bispe-kandidater er Eva Holmegaard Larsen, der er sognepræst i Nødebo og Gadevang Sogn ved Hillerød, provst i Slagelse Provsti Ulla Thorbjørn Hansen, sognepræst i Bellahøj og Utterslev ved København Asser Skude og Provsteforeningens formand, Peter Birch.

Jeg tror på surdejskirken

Eva Holmegaard Larsen har været sognepræst i 27 år, og hun fremhæver, at hun vil arbejde for et godt arbejdsmiljø, hvor konflikter ikke får lov at eskalere, og det gælder både imellem menighedsråd, præster og øvrige ansatte:

                             ”Præster og menighedsråd er som et godt gammelt ægteskab – vi hænger på hinanden”, siger hun oppe fra koret som den første i præsentationsrunden. Hun vil arbejde for en modig og stærk kirke, der tør gøre sig gældende i samfundet.

                             ”Jeg tror på surdejskirken, der får tro, håb og kærlighed til at vokse”, siger Eva Holmegaard Larsen.  

Hvis jeg bliver biskop

I løbet af aftenen hører vi ofte sætninger begynde med ”Hvis jeg bliver biskop”, og det er også tilfældet med Ulla Thorbjørn Hansen:

”Hvis jeg bliver biskop, vil jeg arbejde for arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø og fremme ’vi-tænkningen’”, siger hun og understreger, at det er centralt for hende med en tydelig, klar ledelse og kommunikation. Hun er ud over at være provst også ledende beredskabspræst i region Sjælland og har i den forbindelse haft en del at se til under corona-krisen.

                             ”Hvis I vælger mig, får I en lyttende og tjenende biskop”, lover Ulla Thorbjørn de stemmeberettigede tilhørere i kirkesalen.

En diamant skal slibes for at skinne

I løbet af aftenen var der debat om brugen af den nye oversættelse af Bibelen samt om ændringer af liturgien ved højmesser.

                             ”Jeg vil holde fast i den gode tradition og ikke lave for meget om på liturgien”, siger bispekandidat Asser Skude og understreger også, at han ikke går ind for at bruge Bibelen 2020 i højmessen om søndagen.

Bispekandidat Peter Birch vil også værne om traditionen, men udviklingen må ikke gå i stå:

                            ”Det hele skal bæres af en lyst til at fordybe sig i traditionen og hele tiden arbejde med den.  En diamant skal slibes for at skinne”, siger han i debatten om udvikling af liturgien.

Peter Birch fremhæver desuden vigtigheden i at række ud til særligt de unge og børnefamilier, så de ved, at de kan bruge kirken som ståsted:

                             ”Evangeliet skal gives videre, ikke som faste retningslinjer, men som en hjælp i alle livets facetter”.

Tør tale hvor andre tier           

Asser Skude stiller op for at få indflydelse og for at hjælpe stiftsadministrationen, så sagsbehandlingerne kan blive kortere. Samtidig er det vigtigt for ham at skabe gode rammer om de klassiske ting i kirken med fx gudstjeneste og socialt arbejde, og så understreget han:

                             ”Det er vigtigt, at biskoppen tør sige de ting højt, som ingen andre tør”.

Der var spændende spørgsmål fra salen om faldende dåbstal, brugen af Bibelen 2020 og bispekandidaternes personlige tro. Det er nu op til menighedsråd og præster at stemme på dén kandidat, de synes skal sætte sig i bispe-stolen til januar.

Dronningen deltager

Stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster har endnu lidt betænkningstid, for den elektroniske afstemning åbner d. 22. september og lukker igen d. 13. oktober. Den af kandidaterne, der til sidst ender med flest stemmer, bliver indstillet til kongelig udnævnelse. Herefter er der ordination af den nye biskop i Helsingør Domkirke d. 31. januar 2021. Dette er en begivenhed, som dronningen deltager i.


 I kirkebladet for efteråret 2020, som netop er udkommet, har vi tema om bispevalget inklusiv et interview med den nuværende biskop Lise-Lotte Rebel. I kan læse det her: https://virumkirke.kw01.net/kirkebladet (s. 18-21)

Kommentarer